Zakaz dla mediów samorządowych: Co dalej z "Głosem Wesołej"?

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) rozpoczęło konsultacje społeczne dotyczące założeń nowej ustawy medialnej, która może znacząco wpłynąć na przyszłość mediów samorządowych, takich jak "Głos Wesołej", wydawany przez Urząd Dzielnicy Wesoła. Proponowane zmiany mają na celu zapewnienie niezależności mediów publicznych oraz dostosowanie polskiego prawa do wymogów Europejskiego Aktu o Wolności Mediów.

Cel Konsultacji

Założenia ustawy obejmują reformę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), regulacje dotyczące powoływania władz spółek medialnych, finansowanie mediów publicznych, a także zasady koncentracji na rynku medialnym. Konsultacje społeczne mają potrwać do końca września 2024 roku.

Niezależność Mediów Publicznych

Minister kultury i dziedzictwa narodowego, Hanna Wróblewska, podkreśla wagę mediów publicznych jako filaru demokracji.

Media publiczne wpływają na kształtowanie opinii publicznej. To jeden z filarów demokracji, dlatego tak ważne jest stworzenie klarownych zasad funkcjonowania i zabezpieczenie ich niezależności
– zaznacza Wróblewska.

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie uwag, które posłużą do przygotowania finalnej wersji ustawy.

Europejski Akt o Wolności Mediów

Europejski Akt o Wolności Mediów, który wszedł w życie 7 maja 2024 roku, ustanawia minimalne standardy funkcjonowania mediów publicznych na poziomie unijnym. Celem tych regulacji jest zapewnienie dostępu do rzetelnych informacji oraz niezależności redakcyjnej mediów.

Proponowane Zmiany

Zakaz Działalności Medialnej dla Samorządów

Jednym z najważniejszych elementów nowych propozycji jest zakaz prowadzenia działalności medialnej przez jednostki samorządu terytorialnego. Zakaz ten ma na celu ograniczenie nierównej konkurencji między samorządami a niezależnymi mediami lokalnymi, które muszą funkcjonować bez wsparcia finansowego ze środków publicznych.

Finansowanie Mediów Publicznych

Obecny system finansowania mediów publicznych, oparty na abonamencie, ma zostać zastąpiony finansowaniem z budżetu państwa. Proponowana kwota wynosi co najmniej 0,09% PKB rocznie. Ma to na celu zmniejszenie ilości reklam w telewizji publicznej i skupienie się na misji publicznej mediów.

Reforma KRRiT

KRRiT ma zyskać większą niezależność i powrócić do składu 9-osobowego, powoływanego przez Sejm, Senat oraz Prezydenta. Reforma przewiduje także wprowadzenie mechanizmu rotacyjności składu oraz rozszerzenie kompetencji KRRiT o monitorowanie pluralizmu mediów i koordynację środków dotyczących usług medialnych spoza UE.

Powoływanie Władz Mediów Publicznych

Proponuje się wprowadzenie dwuetapowego konkursu na członków zarządów spółek mediów publicznych oraz większą transparentność procesu powoływania Rad Nadzorczych. KRRiT miałaby powoływać rady programowe spośród kandydatów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe oraz pracowników spółek publicznych.

Biuletyny Informacyjne

W przypadku wprowadzenia zakazu, samorządy będą mogły wydawać jedynie biuletyny informacyjne, które będą mogły być publikowane maksymalnie sześć razy w roku i nie będą mogły zawierać reklam. Tego rodzaju publikacje będą mogły zawierać jedynie informacje o działalności urzędów, przetargach, naborach na wolne stanowiska pracy oraz inne ogłoszenia urzędowe.

Co Dalej z “Głosem Wesołej”?

Biuletyn „Głos Wesołej“ jest ważnym elementem życia dzielnicy, dostarczającym mieszkańcom najświeższe wiadomości i informacje o działalności samorządu oraz wydarzeniach lokalnych. Jest on wydawany przez Urząd Dzielnicy Wesoła i nie zawiera reklam.

Zawartość Biuletynu

W biuletynie „Głos Wesołej“ można znaleźć:

  • Aktualności samorządowe: Informacje o uchwałach, decyzjach i inicjatywach podejmowanych przez władze dzielnicy.
  • Wydarzenia lokalne: Zapowiedzi i relacje z wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych organizowanych na terenie Wesołej.
  • Porady i informacje praktyczne: Porady dotyczące codziennego życia w dzielnicy, informacje o dostępnych usługach komunalnych, zdrowotnych i edukacyjnych.

Wpływ Proponowanych Zmian

Wprowadzenie nowych regulacji medialnych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie powinno wpłynąć na funkcjonowanie „Głosu Wesołej“. Biuletyn jest wydawany zgodnie z nowymi propozycjami, czyli od 4 do 6 razy w roku i nie zawiera reklam. Jego misja informacyjna i rola w budowaniu społeczności lokalnej pozostaną niezmienione.

Biuletyn nadal będzie dostarczał mieszkańcom informacje o działalności samorządu i wydarzeniach lokalnych, wspierając komunikację między urzędem a mieszkańcami oraz promując aktywne uczestnictwo w życiu dzielnicy.

Co sądzisz o proponowanych zmianach w ustawie medialnej dotyczących działalności mediów samorządowych?

Nasz serwis jest całkowicie darmowy i utrzymuje się dzięki prywatnym środkom. Tworzymy go z pasją i zaangażowaniem, podchodząc do sprawy profesjonalnie.

Twoje wsparcie jest dla nas niezwykle ważne! Dodaj naszą stronę do ulubionych i zaglądaj codziennie, aby być na bieżąco z lokalnymi wydarzeniami. Każda Twoja wizyta to znak, że to, co robimy, ma sens i motywuje nas do dalszej pracy. Dziękujemy, że jesteś z nami!

Obserwuj nas na Facebooku oraz na Google News.

Podziel się

Komentarze (0)

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Zostanie użyty wyłącznie w celu weryfikacji.