Sukces mieszkańców Wesołej - Ministerstwo Klimatu i Środowiska wstrzymuje wycinkę w Lesie Milowym

Mieszkańcy Wesołej mogą świętować pierwszy sukces w walce o zachowanie Lasu Milowego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdecydowało się wstrzymać planowane prace wycinkowe. Decyzja ta jest odpowiedzią na petycję i działania Stowarzyszenia Sąsiedzi dla Wesołej, które mobilizowało społeczność lokalną do działania.

Stowarzyszenie Sąsiedzi dla Wesołej ogłosiło na swoim profilu na Facebooku ważne wieści: Ministerstwo Klimatu i Środowiska wstrzymało planowane prace wycinkowe w Lesie Milowym. To efekt intensywnej kampanii prowadzonej przez mieszkańców, którzy zaniepokojeni planowaną trzebieżą późną (TPP), zorganizowali petycję przeciwko wycince.

W odpowiedzi na petycję, ministerstwo przekazało, że prace na terenie Lasu Milowego zostaną wstrzymane do czasu wyjaśnienia sprawy. Ministerstwo poprosiło również Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o dostarczenie szczegółowych informacji na temat planowanych działań w lesie, w tym zakresu i harmonogramu prac oraz możliwości wprowadzenia zmian, które bardziej podkreślałyby przyrodnicze i społeczne wartości drzewostanu.

Decyzja ta jest dużym sukcesem dla lokalnej społeczności, która od początku wyrażała swoje obawy dotyczące wpływu wycinki na ekosystemy i krajobraz Wesołej. Pomarańczowe znaki na drzewach, które pojawiły się w wyznaczonych obszarach, stały się sygnałem alarmowym dla mieszkańców, którzy zjednoczyli się w walce o ochronę tego cennego terenu zielonego.

Stowarzyszenie Sąsiedzi dla Wesołej, inicjując akcję zbierania podpisów, podkreślało wartość Lasu Milowego dla Wesołej, wskazując na jego funkcje rekreacyjne, społeczne i ekologiczne. Mieszkańcy apelowali o wyłączenie terenu z gospodarki leśnej i ograniczenie działalności do prac sanitarnych, a w przyszłości – o przekazanie zarządzania lasem w ręce Lasów Miejskich m.st. Warszawy.

Stowarzyszenie zaapelowało również o dalsze monitorowanie sytuacji i zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów.
To wydarzenie pokazuje, jak ważna jest społeczna mobilizacja w walce o ochronę lokalnych zasobów naturalnych. Przyszłość Lasu Milowego zależy teraz od dalszych działań władz i mieszkańców, którzy już udowodnili, że ich głos ma znaczenie.

Link do artykułu o petycji: Mieszkańcy Wesołej walczą o Las Milowy – ruszyła petycja przeciwko wycince

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ochronę Lasu Milowego i prosimy o dalsze wsparcie w monitorowaniu sytuacji, aby zapewnić, że nasze zielone tereny pozostaną nienaruszone dla przyszłych pokoleń.

Jak oceniasz decyzję o wstrzymaniu wycinki w Lesie Milowym?

Podziel się

Komentarze (0)

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Zostanie użyty wyłącznie w celu weryfikacji.