Relacja z IV edycji Przeglądu Młodych Talentów „Artystyczna Wesoła”

W dniu 9 maja 2019 r. w Klubie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej „Kościuszkowca” został przeprowadzony IV Przegląd Młodych Talentów Artystycznych – ARTYSTYCZNA WESOŁA. Organizatorami wydarzenia byli: Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, 1. Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza. Patronat medialny objęły: Wiadomości Sąsiedzkie, portal www.staramilosna.pl, portal www.miastodzieci.pl, portal www.czasdzieci.pl.

Przegląd miał na celu: konfrontację i ocenę dorobku artystycznego dzieci i młodzieży, podnoszenie poziomu i rangi amatorskich dokonań artystycznych, wymianę doświadczeń oraz integrację i doskonalenie animatorów tego ruchu.

Przegląd skierowany był do dzieci i młodzieży reprezentującej placówki kultury, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach, szkoły oraz instytucje i organizacje prowadzące działalność kulturalną na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Wzięło w nim udział prawie 150 osób!

Uczestnicy występowali przed zgromadzoną widownią solo, w duetach oraz w zespołach. Recytowali, śpiewali i tańczyli.

Młodzi artyści zostali ocenieni przez Jury w składzie:

 • Julita Kożuszek – przewodnicząca Jury, aktorka
 • Paweł Izdebski – wokalista, gitarzysta
 • Paweł Zając – choreograf, instruktor, pedagog tańca

Jury nie miało łatwego zadania. Po długich i burzliwych naradach zdecydowało przyznać następujące miejsca i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

Kategoria – przedszkola, oddziały przedszkolne

 • I miejsce – Julia W. z Przedszkola nr 262
 • II miejsce – Grupa Lajkoniki z Przedszkola nr 434
 • III miejsce – Dorian D. z Przedszkola nr 262

Kategoria - szkoły podstawowe klasy I-III

 • I miejsce – Pola Ś. ze Szkoły Podstawowej nr 353
 • II miejsce – Zespół Asy z Drugiej Klasy ze Szkoły Podstawowej nr 174
 • III miejsce – Weronika Ł. Ze Szkoły Podstawowej nr 353

Kategoria – szkoły podstawowe klasy IV-VII i klasy gimnazjalne

 • I miejsce – Zuzanna Sz. z Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 • II miejsce – Gabriela G. ze Studium Muzycznego im. W. Kilara
 • III miejsce – Trio taneczno-wokalne ze Szkoły Podstawowej nr 353

Laureaci otrzymali dyplomy i statuetki ufundowane przez Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Pana Mariana Mahora. Statuetki dla laureatów w kategorii kl. I-III oraz IV-VI wręczała Pani Aleksandra Paradowska, Zastępca Burmistrza w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Pan Edward Kalisz, Dyrektor Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz Jurorzy. Natomiast laureatom w kategorii kl. IV-VII i klasy gimnazjalne statuetki wręczała Pani Karolina Baszczyńska, Kierownik Klubu „Kościuszkowca“ oraz Jurorzy.

Ponadto uczestnicy biorący udział w Przeglądzie otrzymali podziękowania za udział oraz drobne upominki ufundowane przez Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Dziękujemy uczestnikom za wspaniałe prezentacje oraz nauczycielom za przygotowanie dzieci i młodzieży. Gratulujemy laureatom i zapraszamy w przyszłym roku!

Serdeczne podziękowania składamy Panu Marianowi Mahorowi – Burmistrzowi Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy za ufundowanie statuetek, Klubowi „Kościuszkowca“ z Panią Kierownik Karoliną Baszczyńską na czele za udostępnienie miejsca i wsparcie w organizacji oraz Firmie Cukiernie-Piekarnie PUTKA za słodycze dla uczestników Przeglądu.

Podziel się

Komentarze (0)

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Zostanie użyty wyłącznie w celu weryfikacji.