Zakończenie roku szkolnego w SP 353

23 czerwca 2016r. odbyła się uroczystość zakończenia roku klas V i VI. Butmistrz Marian Mahor nagrodził najlepszych uczniów. Absolwentką roku została Karolina Ciołek z kl. VI c, która odebrała również nagrodę za uzyskanie 100% wyniku z obu części sprawdzianu szóstoklasisty i odznaki odkrywcy roku 2016 r w trzech kategoriach: polonista, anglista i matematyk. Odznaki w pozostałych kategoriach otrzymali: Jan Olszewski kl. VI d- przyrodnik i historyk, Maciej Żarnoch kl. V a- historyk, Angelika Kozłowska kl. V a- muzyk, Dominika Ducal kl. VI d, Barbara Seweryn kl. VI c, Michał Ciborski kl. VI d-sportowiec, Aleksandra Malińska kl. V b- aktywista.

Pani dyrektor Katarzyna Głusek-Wojciechowicz wręczyła nagrody uczniom, którzy uzyskali średnią ocen 6.0: Karolinie Ciołek kl. VI c, Edycie Witkowskiej kl. VI a i Łukaszowi Wyszomierskiemu kl. VI b. Tytuł Ucznia Roku uzyskała Edyta Witkowska kl. VI a.

Wyróżnieni uczniowie z klas szóstych wraz z rodzicami odebrali nagrody od wychowawców klas i przyjęli gratulacje od burmistrza Mariana Mahora i p. dyrektor-Katarzyny Głusek-Wojciechowicz.

W czasie uroczystości nagrodzono też rodziców, którzy działają na rzecz szkoły. Statuetki ,, Rodzic na medal“ otrzymali prezes Fundacji Małego Odkrywcy p. Anita Gołębiewska, sekretarz Rady Rodziców – p. Joanna Pieńkowska, skarbnik- p. Wioletta Pisarek, przewodniczący- Robert Smoderek, zastępca przewodniczącego- Dawid Carbonaro.

Absolwenci złożyli ślubowanie i przekazali sztandar szkoły swoim młodszym kolegom. Na zakończenie uroczystości szóstoklasiści przygotowali krótki program artystyczny. Wysłuchaliśmy pięknych piosenek w wykonaniu Julii Malec i chóru.

Podziel się

Komentarze (0)

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Zostanie użyty wyłącznie w celu weryfikacji.