Przywrócenie ścieżki rowerowej na ulicy Fabrycznej - potrzeba czy konieczność?

W ostatnim czasie, na ulicy Fabrycznej między ulicą Gościniec a Biesiadną, zlikwidowana została ścieżka rowerowa. Zmiana ta wywołała wiele kontrowersji wśród mieszkańców, którzy często korzystali z tej infrastruktury. Radna Karolina Piórkowska zwróciła się z interpelacją do Urzędu Dzielnicy Wesoła, prosząc o przywrócenie ścieżki rowerowej.

Zmiana organizacji ruchu

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Fabrycznej polegała na zamianie ścieżki rowerowej na parking. Mieszkańcy wyrażają swoje obawy, że ta zmiana utrudnia poruszanie się wąskim chodnikiem, szczególnie dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców z wózkami. Dodatkowo fragment ten prowadzi do licznych sklepów i lokali usługowych przy Trakcie Brzeskim, co sprawia, że jest to miejsce często odwiedzane przez mieszkańców.

Reakcje mieszkańców

Na lokalnej grupie na Facebooku, reakcje były zdecydowanie negatywne. Jeden z mieszkańców zauważył postawienie znaku C-13a, oznaczającego koniec drogi dla rowerów. Inny zwrócił uwagę, że samochody różnie parkują, często ograniczając przejście pieszym. Mieszkańcy wyrażali swoje oburzenie, że ścieżka rowerowa, wybudowana z publicznych pieniędzy dla bezpieczeństwa dzieci, została zlikwidowana na rzecz parkingu dla nowego budynku. Inni zwracali uwagę na niebezpieczeństwo, które stwarza otwieranie drzwi samochodów na ścieżce, oraz na brak zainteresowania ze strony policji.

Interpelacja radnej

W interpelacji radnej Karoliny Piórkowskiej zwrócono uwagę na fakt, że mieszkańcy osiedla tracą wygodną infrastrukturę z powodu budowy nowych domów wielorodzinnych. Radna zapytała również, na czyj wniosek zmieniono organizację ruchu i zlikwidowano ścieżkę rowerową, oraz ile jest mieszkań w nowopowstałym bloku i ile miejsc parkingowych zapewniono na terenie inwestycji.

Odpowiedź Urzędu Dzielnicy

W odpowiedzi na interpelację, Urząd Dzielnicy Wesoła poinformował, że Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym wyraziło zgodę na wniosek zewnętrznego inwestora na zmianę organizacji ruchu na ulicy Fabrycznej, mimo negatywnej opinii Urzędu Dzielnicy. Urząd Dzielnicy będzie dążył do zmiany organizacji ruchu na tym odcinku. Ponadto Urząd Dzielnicy poinformował, że w nowopowstałym budynku przy ul. Fabrycznej 2 jest 73 mieszkań, 79 miejsc postojowych w garażu podziemnym i 8 miejsc w terenie.

Podsumowanie

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Fabrycznej wywołała wiele kontrowersji wśród mieszkańców. Zlikwidowanie ścieżki rowerowej utrudnia poruszanie się pieszym i rowerzystom, co jest szczególnie ważne w kontekście licznych sklepów i lokali usługowych przy Trakcie Brzeskim. Urząd Dzielnicy Wesoła wyraził swoje zaniepokojenie i będzie dążył do zmiany organizacji ruchu na tym odcinku. Czy uda się znaleźć kompromis, który zadowoli wszystkich mieszkańców? Czas pokaże.

Podziel się

Komentarze (4)

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Zostanie użyty wyłącznie w celu weryfikacji.