„Entropia słowa….” i kolejny happening w SP 353

Projekt „Entropia słowa. Literacka mapa Warszawy” już na trwale wpisał się w warszawskie majowe wydarzenia kulturalne. Uczniowie SP 353 po raz czwarty uczestniczyli w tej literackiej podróży. Tym razem zadaniem uczestników happeningu było przypomnienie i przybliżenie mieszkańcom stolicy dokonań romantyków. Choć tematyka tegorocznej akcji wykraczała poza ramy programowe szkoły podstawowej, uczniowie dzielnie zmierzyli się z zadaniem.

Happening zatytułowali „Romantycznie na wiosnę“. Uczniowie klasy VI b wykonali tablice z hasłami i przygotowali dla rówieśników krótkie wprowadzenie o Romantyzmie i jego przedstawicielach w literaturze polskiej. W scenerii ilustracji Józefa Wilkonia do ostatniego wydania „Pana Tadeusza“ Adama Mickiewicza, z muzycznym tłem utworów Fryderyka Chopina w szkolnym holu słuchaliśmy strof narodowej epopei. Był czas na walca do utworu Chopina Walc a-moll i brawurowo zatańczonego przez uczniów poloneza.

Po apelu grupa artystyczna wyszła na ulice Starej Miłosny z hasłami sławiącymi dzieło mistrza Adama. Nawet kapryśność pogody nie przeszkodziła młodzieży w dotarciu do mieszkańców ze słowami wielkiego romantyka. Pod supermarketem „Piotr i Paweł“, a także dzięki grzeczności kierownictwa obiektu, w samym sklepie, młodzież odczytała fragmenty „Pana Tadeusza“. Kupujący zatrzymywali się na chwilę, by posłuchać strof romantycznego poety.

To bardzo dobry pomysł by słowo znanego artysty dotarło do tych najmłodszych, ale także by ponownie usłyszeli je i dorośli mieszkańcy naszego osiedla, udana próba wprowadzenia wątków literackich do osiedlowej rzeczywistości, przypomnienia o dorobku romantyków i roli ich dzieł w życiu Polaków. Wydarzenie spotkało się z pozytywnymi reakcjami mieszkańców. Chwalono uczniów za podjęcie takiej inicjatywy.

Mirosława Ciacharowska

Podziel się

Komentarze (0)

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Zostanie użyty wyłącznie w celu weryfikacji.